Skip to main content

 Súťaže platia v predajniach spoločnosti CBA Slovakia, a.s.

Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie. 
Usporiadateľ súťaže je oprávnený zverejniť mená výhercov. 
Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

UPOZORNENIE PRE VÝHERCU:
Výherca je povinný poskytnutú výhru v hodnote prevyšujúcej 350 € zdaniť ako ostatný príjem v zmysle § 8 odst.1 písm.i)  zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 32 odst. 1 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak v danom období dosiahol príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 odst. 2 pís. a.

Súťaž "JARNÁ SÚŤAŽ"

Celý článok >

"SÚŤAŽ A VYHRAJ S NOVOFRUCTOM"

Celý článok >