Skip to main content

Výhody zákazníckej karty CBA

Vernostný program CBA je spôsob, akým sa vám chceme poďakovať a odmeniť vás za to, že nakupujete v našich predajniach.

Základný princíp zákazníckej karty CBA spočíva v tom, že za každý nákup nad 7 € získavate 1% zľavu z celého nákupu.

Informácia o nakumulovanej zľave v eurách si môžete informatívne prezrieť na pokladničnom bloku, alebo pomocou online overovača, s tým že v danom zúčtovacom období si budte môcť uplatniť nakumulovanú zľavu.

Všeobecné obchodné podmienky

Zákaznícka karta - formulár

Zákaznícka karta 

Na každom v rodine záleží

Zbierajte vernostné body spoločne ako rodina. Znásobte si výšku zľavy každým nákupom a využite ju pri ďalšom nákupe. Všetky 4 karty dostanete automaticky a úplne zdarma.

3 ľahké kroky k získaniu CBA zákaznickej karty

Stačí vyplniť vaše osobné údaje v krátkom formulári, či už elektronicky, alebo ručne. Zaberie vám to len 1 min.

Vy sa nás pýtate a my odpovedáme

Zákaznícku kartu môže získať každý zákazník (fyzická osoba) starší ako 18 rokov, ktorý odovzdá riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie Zákazníckej karty priamo na predajni, vedúcej predajne alebo pokladníčke. Žiadosť o vydanie Zákazníckej karty nájdete v každej predajni CBA Slovakia a.s. alebo na našej webovej stránke.

Vaše údaje sú uložené a spracované v súlade so Zásadami ochrany údajov.

Okamžite. Po vyplnení svojich údajov vo formulári totiž dostanete aktivovanú kartu.

Držiteľovi Zákazníckej karty za každý nákup nad 7€ (vrátane) vzniká nárok na 1% zľavu z celého nákupu. Výnimku položiek z nákupu , ktorých sa netýka uvedená zľava tvoria tabakové výrobky, obaly, dobíjacie kupóny mobilných operátorov a periodická tlač.

V tom prípade vám, bohužiaľ, za nákup nevznikne nárok na zľavu a ani nie je možné ju spätne pripísať.

Áno, kartu možno použiť vo všetkých obchodoch CBA Slovakia a CBA Cent na Slovensku, okrem predajní CBA Diskont

Po skončení kalendárneho roka bude každý držiteľ Zákazníckej karty informovaný na pokladničnom bločku o nakumulovanej výške zľavy k svojmu účtu za predchádzajúci rok. V určenom zúčtovacom období si po zosnímaní Zákazníckej karty pri platbe za nákup bude vedieť uplatniť nakumulovanú zľavu. Zľavy nie sú právne vymáhateľné.

V prípade straty alebo odcudzenia alebo poškodenia zákazníckej karty je držiteľ karty povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti CBA Slovakia a.s., Lučenec.. V tomto prípade má zákazník možnosť vydania novej zákazníckej karty a nakumulovaná zľava zo stratenej alebo poškodenej Zákazníckej karty bude prenesená na novú Zákaznícku kartu. Avšak nie okamžite, ale bude zohľadnená v jeho koncoročnom vyúčtovaní.

Prezrite si zoznam predajní, kde viete CBA kartu využiť