Skip to main content

História našej spoločnosti

Prvé pracovnoprávne vzťahy boli založené 01.05.2005 a to so zamestnancami materskej spoločnosti M-MARKET, a.s. Lučenec na základe zmluvy o predaji časti podniku.

Aj keď spoločnosť CBA Slovakia, s.r.o., bola založená iba v roku 2003, či to už zamestnanci, zákazníci, alebo aj obchodní partneri ju vnímajú ako spoločnosť, ktorej obchodné aktivity siahajú až do roku 1991, kedy na trhu vystupovala pod obchodným menom RNDr. Marian Šufliarsky M-MARKET /registráciu ako SZČO má od 01.03.1991/, od roku 1993 ako M-MARKET, v.o.s., Lučenec a od od 31.12.1997 ako M-MARKET, a.s., Lučenec, ktorá aj naďalej realizuje svoje podnikateľské aktivity v úzkom prepojení so svojou „dcérou“ CBA Slovakia, s.r.o., Lučenec.

Mílniky spoločnosti CBA

Privatizácia Zdroj, š.p. Rimavská Sobota

Privatizácia Zdroj, š.p. Rimavská Sobota

1995

Prevod časti podniku od spoločností AM-CO s počtom 95 zamestnancov

2002

Pod hlavičkou M-MARKET, a.s. Lučenec prevádzkovala Novohradské pekárne, a.s. Lučenec

2003

Začína prevádzkovať maloobchodnú a veľkoobchodnú  sieť  ZDROJ - HOS Chynorany

Začína prevádzkovať maloobchodnú a veľkoobchodnú sieť ZDROJ - HOS Chynorany

2005

HOS Chynorany s počtom 250 zamestnancov

Začína prevádzkovať sieť PRIMA ZDOJ Považská Bystrica.

Začína prevádzkovať sieť PRIMA ZDOJ Považská Bystrica.

2007

Zvyšuje stav svojich zamestnancov na 600

Začína prevádzkovať maloobchodnú sieť ZDROJ VOPO Trenčín

2010

s počtom 240 zamestnancov

Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti

2013

Patríme do skupiny spoločností s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v SR.